Posted in Biên tập, Ly nhân quy kỳ

[Kiệt Phương] Ly nhân quy kỳ – Chương 01


Ly nhân quy kỳ

– Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân –

Tác giả: Nhất Nặc Thiên Điệp

Nguồn: lofter

Biên tập: Phong Yên

 

Kỷ niệm 5 năm Phong Yên cư

15/01/2011 – 15/01/2016

87d3752bjw1ezb44k6tukj22io1og1al

Chương 1

 

Trường An chi biến đã qua ba tháng, Địch Nhân Kiệt vẫn một mình một ngựa, không ngừng tìm kiếm Uyển Thanh, đến một thành nhỏ tên là Phụng An ở Giang Nam, hắn vào một ngôi chùa nhỏ tá túc, định nghỉ ngơi tốt rồi sẽ định liệu.

 

Địch Nhân Kiệt dắt ngựa đi vào, đại môn cũ nát không ngờ lại che giấu một chốn thiên thai.

 

Trong viện có cầu nhỏ có nước chạy, giả sơn tầng tầng ngăn cách, cổ thụ cành lá rậm rạp, nhất thời khiến Địch Nhân Kiệt hoài nghi đây có phải một cái chùa hay không. Vòng qua một rừng trúc nhỏ, Địch Nhân Kiệt mới nhìn rõ ngôi chùa – vừa lúc bị cổ thụ che mất, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy được.

 

“Thí chủ.”

Continue reading “[Kiệt Phương] Ly nhân quy kỳ – Chương 01”