[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn – Hoàn

绿水青山 – Non xanh nước biếc

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Thể loại: cổ trang, cung đình, bình đạm

Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng

Raw: Tấn Giang

Tình trạng bản gốc: drop (35 chương – 1 phiên ngoại)

Tình trạng bản dịch: xong phần tác giả đã viết ^^

Biên tập: Phong Yên

20160605210848_phez3

Văn án:

Vẫn còn nhớ năm xưa bầu bạn, cho rằng hảo tụ hảo tan, không nghĩ đến cuối cùng, vẫn là nước biếc với non xanh.

-oOo-

Mục lục

 ☙ Chương 1

 ☙ Chương 2

 ☙ Chương 3

☙ Chương 4

 ☙ Chương 5

 ☙ Chương 6

 ☙ Chương 7

 ☙ Chương 8

 ☙ Chương 9

 ☙ Chương 10

 ☙ Chương 11

 ☙ Chương 12

 ☙ Chương 13

 ☙ Chương 14

 ☙ Chương 15

 ☙ Chương 16

 ☙ Chương 17

 ☙ Chương 18

 ☙ Chương 19

 ☙ Chương 20

 ☙ Chương 21

 ☙ Chương 22

 ☙ Chương 23

 ☙ Chương 24

 ☙ Chương 25

 ☙ Chương 26

 ☙ Chương 27

 ☙ Chương 28

 ☙ Chương 29

 ☙ Chương 30

 ☙ Chương 31

 ☙ Chương 32

 ☙ Chương 33

 ☙ Chương 34

 ☙ Chương 35

– Hoàn –

Phiên ngoại Niên niên hữu dư 1   ☙   2

21 thoughts on “[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn – Hoàn

  1. Được một nửa rồi, cố lên bạn ơi. Mình thích truyện của chị Phong lắm <3 Bạn edit cũng mượt nữa, cảm ơn bạn đã edit truyện này :D :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.