[Đam mỹ] Như Ý đản | Hoàn

Như Ý đản

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Đam mỹ, thần tiên, 1×1

Biên tập: Phong Yên

Truyện đã beta xong nhé :”>

cover

-oOo-

Chương 01  ☘  Chương 02  ☘  Chương 03  ☘  Chương 04  ☘  Chương 05

Chương 06  ☘  Chương 07    Chương 08  ☘  Chương 09  ☘  Chương 10

Chương 11   Chương 12  ☘  Chương 13  ☘  Chương 14  ☘  Chương 15

Chương 16  ☘  Chương 17  ☘  Chương 18  ☘  Chương 19  ☘  Chương 20

Chương 21  ☘  Chương 22  ☘  Chương 23  ☘  Chương 24  ☘  Chương 25

Chương 26  ☘  Chương 27  ☘  Chương 28  ☘  Chương 29  ☘  Chương 30

Chương 31  ☘  Chương 32  ☘  Chương 33  ☘  Chương 34  ☘  Chương 35

Chương 36  ☘  Chương 37  ☘  Chương 38  ☘  Chương 39  ☘  Chương 40

Chương 41  ☘  Chương 42  ☘  Chương 43  ☘  Chương 44  ☘  Chương 45

Chương 46  ☘  Chương 47  ☘  Chương 48  ☘  Chương 49  ☘  Chương 50

Chương 51  ☘  Chương 52  ☘  Chương 53  ☘  Chương 54  ☘  Chương 55  

Vĩ thanh

-Hoàn-

16 thoughts on “[Đam mỹ] Như Ý đản | Hoàn

  1. Thụ là Đế quân, rất đào hoa, tác giả không tả H, không nói nhiều về quá khứ của thụ. Nếu bạn thích thụ khiết thì thôi đừng đọc truyện này ^^

  2. Chào chủ nhà, cho m hỏi truyện này có ngược thân công thụ không bạn?Mình chịu được ngược tâm thôi 😭

    1. Không ngược tâm ngược thân gì mấy đâu, phong cách của Đại Phong Quát Quá là nhẹ nhàng thâm thúy, đọc qua thấy rất bình thường, từ từ ngẫm lại mới thấy được tình cảm ẩn phía sau. Và gu truyện của mình là không ngược thân, nên bạn cứ yên tâm đọc nha :”)

  3. Cực kỳ thích truyện này ~~~ Chính là bộ truyện đầy tiên đưa t đến đam mỹ ~~ Cảm ơn chủ nhà đã edit ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.