[Đam mỹ] Thiên thư

Đệ nhất bộ

Tiết tử

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11 ThượngHạ

Chương 12 ThượngHạ

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Đệ nhị bộ

Tiết tử

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10 Thượng Hạ

Phiên ngoại

17 thoughts on “[Đam mỹ] Thiên thư

  1. Rất may tìm được bộ này ở nhà bạn. Cám ơn bạn rất nhiều. Mong chờ luôn phần kết của phiên ngoại. Bạn tiếp tục cố gắng nhé ^_^

    1. Trời! tự nhiên nhớ tới bộ này, quay lại thăm chủ nhà mới phát hiện ra từ lúc mình biết bộ này, tới lúc phát hiện ra nhà Phong Yên thì tui chờ bộ này hoàn… mà mòn mỏi được 4, 5 năm luôn rồi á! 😂😂😂

      Đây là bộ khiến tui dài cổ kỷ lục nhất từ trước đến nay của tui. 😂

  2. Trời! tự nhiên nhớ tới bộ này, quay lại thăm chủ nhà mới phát hiện ra từ lúc mình biết bộ này, tới lúc phát hiện ra nhà Phong Yên thì tui chờ bộ này hoàn… mà mòn mỏi được 4, 5 năm luôn rồi á! 😂😂😂

    Đây là bộ khiến tui dài cổ kỷ lục nhất từ trước đến nay của tui. 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.