[Đam mỹ] Thiên thư

Đệ nhất bộ

Tiết tử

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11 ThượngHạ

Chương 12 ThượngHạ

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Đệ nhị bộ

Tiết tử

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10 Thượng Hạ

Phiên ngoại

Advertisements

15 thoughts on “[Đam mỹ] Thiên thư

  1. Rất may tìm được bộ này ở nhà bạn. Cám ơn bạn rất nhiều. Mong chờ luôn phần kết của phiên ngoại. Bạn tiếp tục cố gắng nhé ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.