Giang sơn có bao năm – Đang tiến hành

Giang sơn có bao năm

 _ Bản xuất bản _

[微风] Tên gốc: 江山多少年

[微风] Tác giả: Đại Phong Quát Quá

[微风] Chuyển ngữ: Phong Yên

[微风] Raw: Tấn Giang

[微风] Tag: cổ trang, cung đình, 1×1, HE

[微风] Tình trạng bản gốc: Hoàn

[微风] Tình trạng bản dịch: Đang lê lết bò theo

🍰 Kỷ niệm sinh nhật bản cư  15/01/2017 🍰

Bản chuyển ngữ phi thương mại, không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi bản cư, không chấp nhận chuyển ver. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Chương 01    Chương 02    Chương 03    Chương 04    Chương 05

Chương 06    Chương 07    Chương 08    Chương 09    Chương 10

Chương 11    Chương 12    Chương 13    Chương 14    Chương 15

Chương 16    Chương 17    Chương 18    Chương 19    Chương 20

Chương 21    Chương 22    Chương 23    Chương 24    Chương 25

Chương 26  Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62

Hoàn

Phong Yên: Nói thật ra mình chưa đọc hết raw của truyện này. Nhưng mình biết Đại Phong viết 2 kết cục khác nhau, bản internet kết cục là Trình Thích x Cố Hướng, bản xuất bản thì do đề nghị từ biên tập, là Thiên Tử x Cố Hướng. Bộ này đã có 2 nhà edit, 1 nhà đã drop, 1 nhà hình như đang làm, có vẻ đều thích bản internet. Mình thì, nói sao nhỉ, vì mình chưa đọc đoạn sau nên không biết câu chuyện của Cố Hướng phát triển thế nào, nhưng mà theo trực giác của mình, mình nghĩ là mình sẽ thích Thiên Tử x Cố Hướng. Mình thích một mối tình khắc cốt ghi tâm, loại tình cảm đến từ trực giác đầu tiên, trước khi có tất cả các lý do, trước khi ân oán tình thù bồi đắp tôi luyện, loại tình cảm như hạt giống rơi vào mảnh đất lành, mạnh mẽ nẩy mầm rồi to lớn. Mặc dù có lẽ kết cục này không hẳn là HE, cũng sẽ không được nhiều bạn ủng hộ, nhưng không hiểu sao mình nghĩ tới Cố Hướng buông tay Thiên Tử thì liền thấy rất đau lòng. Trong khi Cố Hướng với Trình Thích mới là kiểu mà trước giờ mình thích: mưa dầm thấm lâu, lâu ngày sinh tình, không tha thiết cuồng nhiệt mà bình đạm bên nhau qua cả đời. Chắc do cuối năm nên bị khùng. Cho nên rất có thể mình sẽ làm theo bản xuất bản, lỡ mà thật sự đạp phải BE cũng sẽ không hối hận.