[Mục lục] Cổ dữ âm | Hoàn

Tên truyện: Cổ dữ âm

Tác giả: Nhất Cá Oán Phụ

Biên tập: Phong Yên

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Phong Yên cư

077c377dac82cabe0067929f59bcd2fd

Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Lục

Thất

– Hoàn –

3 thoughts on “[Mục lục] Cổ dữ âm | Hoàn

  1. Mừng quá. Tìm đồng nhân Kiệt Phương khó hơn lên trời. Mà cũng tại mình không ngờ bạn lại dùng Kiệt Phương thay cho Địch Phương :)). Hèn chi tìm hoài cũng không thấy

    1. Mình biết là cả bên trung lẫn bên này đều dùng Địch Phương, nhưng vì mình thì thích đã dùng tên thì tên hết, họ thì họ hết, nên mình để Kiệt Phương :v Với cũng để coi, có ai mò ra không :v ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.