[Mục lục] Ma giáo nhị tam sự | Hoàn

Tác giả: Đường Quân

Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, 1×1, HE

Cặp đôi: Địch Nhân Kiệt x Vương Nguyên Phương, Tấn Lỗi x Phương Lan Sinh, Võ Kệ x Hạ Tiểu Mai

Góp vui: Phi Ưng, Cung Khánh Đông, Giả Bảo Ngọc

Biên tập: Phong Yên

Tình trạng bản gốc: hoàn (chính văn + phiên ngoại)

Tình trạng bản dịch: hoàn

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Phong Yên cư. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

649ca4f27c1a2f2f75760e5c2852dc27

Chương 01         Chương 13

Chương 02          Chương 14  | Chương 14.5

Chương 03          Chương 15

Chương 04          Chương 16

Chương 05          Chương 17

Chương 06          Chương 18

Chương 07          Chương 19

Chương 08          Chương 20

Chương 09          Chương 21

Chương 10          Chương 22

Chương 11          Chương 23

Chương 12          Phiên ngoại Thượng | Hạ

One thought on “[Mục lục] Ma giáo nhị tam sự | Hoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.