[Mục lục] Tô Lan – Nhập hí | Đang tiến hành

Nhập hí

Tác giả: Nhất Nặc Thiên Điệp

Diễn viên: Bách Lý Đồ Tô x Phương Lan Sinh

Tình trạng bản gốc: đang viết

Tình trạng bản dịch: đang lết theo

Biên tập: Phong Yên | Phong Yên Cư

Bản edit đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang ra khỏi bản cư, không chấp nhận bất kỳ hình thức chuyển ver nào.

-oOo-

Ta đã nhập hí, nếu ngươi còn chưa từng nghĩ tới, làm sao phụng bồi tới cùng?

df1b146034a85edfc6406e074a540923dc5475f4

Chương 01  ♥   Chương 02  ♥   Chương 03

Chương 04  ♥   Chương 05  ♥   Chương 06

Chương 07 ♥  Chương 08  ♥   Chương 09

Chương 10  ♥   Chương 11  ♥   Chương 12

Chương 13  ♥   Chương 14  ♥   Chương 15

Chương 16  ♥   Chương 17  ♥   Chương 18

Chương 19  ♥   Chương 20  ♥   Chương 21

Chương 22  ♥   Chương 23  ♥   Chương 24

Chương 25  ♥   Chương 26  ♥   Chương 27

Chương 28  ♥   Chương 29  ♥   Chương 30

Chương 31  ♥   Chương 32  ♥   Chương 33

Chương 34  ♥   Chương 35  ♥   Chương 36

Chương 37  ♥   Chương 38  ♥   Chương 39

Chương 40  ♥

Mess của bạn tác giả cho phép dịch truyện này :3

per

10 thoughts on “[Mục lục] Tô Lan – Nhập hí | Đang tiến hành

  1. Chào chủ nhà, mình là 1 fan của cp tô lan, truyện hay quá, đọc cứ thấy buồn buồn xót xa cho lan lan, mình xin phép cắm cọc nhà nàng nhé, sẽ theo đến tận thiên trường địa cửu luokn. Sẵn tiện chủ nhà có bản qt ko, muốn đọc quá hichic

    1. Mình đây, dạo này có chút chuyện bận, thật sự chưa sắp xếp được, đang design lịch Vũ nữa, để xong rồi sẽ quay lại ngay ^^~

  2. Cực thích Tô Lan, và cực thích bộ đồng nhân này cho dù phải đợi bao lâu thì cũng đợi chương mới nên mong chủ nhà đừng drop nhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.