5 thoughts on “Hồ sen

  1. mong hồ sen của ss ngày càng to :3 thật ra đọc truyện của shinn viết vẫn thích hơn
    ^^~ vì đảm bảo ko sụp hố

      1. e là fan cuồng của sis mà :v
        thật ra bên phần dam ss làm em cũng thích dịch nhân kiệt vs cổ kiếm nhưng bên cổ kiếm ship bao nhiu cặp vẫn ko thích tô lan lắm nên ko qua đó ăn dầm nằm dề thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.