[Mục lục] Long Dũng fanfic

Con đường lấy chân tình cầu được chân tâm, dù đi vất vả, nhưng tin tưởng rồi hồi báo sẽ đến

Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc

Edited-cover

[Oneshot] Ngọt ngào

[Serie] Chuyện linh tinh từ A tới Z

          Part 1 🍄 Part 2 🍄 Part 3

[Oneshot] Để tâm

[Oneshot] Anh đã biết

[Oneshot] Light

[Oneshot] Giận

[Serie] Những điều chưa kể

          Chapter 01 🍄 Chapter 02 🍄 Chapter 03 🍄

          Chapter 04 🍄 Chapter 05  🍄 Chapter 06

Chapter 07 🍄 Chapter 08

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.