Mật thất

 Jinbei nhỏ và BMW:

㊙ Chương 24: tên chung cư Hạ Lan Bá đang ở, 5 ký tự, viết liền, không hoa, không dấu

㊙ Chương 26: tên dòng xe của Hạ Lan Bá đang đi, 6 ký tự viết liền, không hoa (nhìn lên tên truyện là thấy nha ~ )