Posted in Có bao nhiêu cách tự tử?, Tác phẩm

Có bao nhiêu cách tự tử – part 2


Trời trong. Gió nhẹ. Mây trắng bay bay. Nói tóm lại là một buổi trưa tương đối dễ chịu. Trên bãi cỏ công viên, ngay phía sau tấm bảng “Không dẫm lên cỏ”, có hai con người một nằm một ngồi, thôi kệ, dù sao thì cũng đâu có dẫm lên cỏ, đâu có tội. Người ngồi nhìn người nằm bằng ánh mắt có thể diễn tả rất hoàn hảo bằng hai chữ “kỳ thị”. Chính xác hơn là, hắn đang sốc hơi bị nặng. Continue reading “Có bao nhiêu cách tự tử – part 2”