Posted in Review

[Review] Vạn vạn không thể ngờ


Mộ Dung Bạch – không nguyện uyên ương chẳng nguyện tiên

d4a20b87jw1eye9o0nta4j21kw11x12e

“Thời thế tạo anh hùng”, câu này chẳng bao giờ sai. Lúc yên bình, ai cũng như ai, khi loạn lạc, mới thấy đâu là vĩ nhân đâu là kẻ thấp hèn.

 

Dòng họ y đời đời bảo hộ Thạch Ngưu trấn, vì phong ấn hắc khí mà rước lấy lời nguyền. Bình yên của một vùng đất vốn chẳng phải quê hương, bình yên của những con người không quen không biết, đổi bằng thọ mệnh, đổi bằng tự do của Mộ Dung gia. Không có lựa chọn, không có lối rẽ, như một bản án vô thời hạn.

Continue reading “[Review] Vạn vạn không thể ngờ”

Posted in Biên tập

[Mộ Dung Bạch] Đoản văn – Ta vì ngươi mà sinh


Tác giả: Bì Bì

Biên tập: Phong Yên

Fandom: Vạn vạn không thể ngờ – Tây du thiên

CP: Mộ Dung Bạch x Tâm ma

Bản edit chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi bản cư

Bản công tử làm vì tình yêu mù quáng với Tiểu Vũ.

51b9960bgw1eyz33xoxxlj20p00goq5m

Nhất,

 

Ta không biết mình tên gọi là gì, nhưng là ngươi hay gọi ta là Tâm Ma. Tuy rằng ta không thích tên này, nhưng là ngươi nói, ta sẽ nghe.

 

Thật ra, ta là trì linh.

 

Nhị,

 

Thiên địa tương hóa, thủy thạch tương sinh.

 

Ta, mến mộ ngươi mà sinh. Continue reading “[Mộ Dung Bạch] Đoản văn – Ta vì ngươi mà sinh”