Posted in Biên tập, Hoa lạc thiên nhai

[Kiệt Phương] Hoa lạc thiên nhai – Phiên ngoại


【 Phiên ngoại 】

1109639135fb229642l

Cả ngày chịu đựng đủ thứ lễ tiết nịnh hót của đủ loại quan to quan nhỏ, Địch Nhân Kiệt cuối cùng trước lúc mặt trời lặn, vội vàng chạy về nhà.

Lỗ tai chịu giằng co hồi lâu rốt cục đã tìm được sự yên tĩnh, Địch Nhân Kiệt mệt mỏi ngả người xuống giường.

Kết quả vừa nằm xuống, trong chớp mắt Địch Nhân Kiệt đã bật người dậy.

Địch Nhân Kiệt che sau lưng, nhe răng trợn mắt: “Nhị Bảo tiểu tử này rốt cục dùng thứ thuốc gì vậy không biết! Căn bản không hết đau a…”

Continue reading “[Kiệt Phương] Hoa lạc thiên nhai – Phiên ngoại”