Posted in Biên tập, Fanfic/Đồng nhân

[Triển Ngải] Tâm tương khiên


cf62d7deb48f8c549f8bf56a3a292df5e1fe7fc9

Tác giả: HYL3824

Biên tập: Shinn

Mặt trời chiều lặn xuống, lại một ngày trôi qua.

Bên ngoài Khai Phong phủ, Triển Chiêu thở dài chuẩn bị hồi phủ đã đụng ngay Công Tôn tiên sinh tới tìm.

“Triển hộ vệ, Ngải Hổ vẫn chưa về sao?”

“Ừm, theo lý thuyết Ngải Hổ dù ham chơi thế nào, hôm nay cũng phải về tới Khai Phong phủ rồi chứ, ta lo lắng nàng trên đường xảy ra chuyện gì”. Continue reading “[Triển Ngải] Tâm tương khiên”